10 stappen voor het beginnen van een gemeenschapstuin

Dit artikel is met leden van de Permacultuur Facebookgroep vertaald naar het Nederlands. De volgende stappen zijn een aangepaste versie van de richtlijnen van de Community Garden Association uit de VS voor het starten van een succesvolle gemeenschapstuin in uw buurt. Het origineel is hier te vinden

—–

community-garden_420-420x0

1. Organiseer een bijeenkomst voor belangstellenden

Bepaal of een tuin nodig en gewenst is, wat voor soort tuin het zou moeten zijn (moestuin, bloemen, beide, biologisch?) wie er bij betrokken (zullen) zijn en wie er belang bij hebben. Nodig buren, huurders, maatschappelijke organisaties, tuinier- en tuinbouw verenigingen en gebouw beheerders uit (als de tuin wordt aangelegd op het dak van een gebouw) – met andere woorden, iedereen die mogelijkerwijs geïnteresseerd zou kunnen zijn.

12107236_889554744453550_6526209900554603767_n2. Vorm een planningswerkgroep

Deze groep kan bestaan ​​uit mensen die zich willen inzetten voor de totstandkoming van de tuin en er de tijd aan kunnen besteden, in ieder geval in dit beginstadium. Kies goed georganiseerde personen als tuin coördinatoren. Vorm waar nodig aparte werkgroepen om specifieke taken aan te pakken: de financiering en partnerschappen, jeugdactiviteiten, aanleg en communicatie.

3. Identificeer je hulpbronnen

Doe een inventarisatie van alle spullen waar je als gemeenschap over kunt beschikken (bijvoorbeeld grond, een buurthuis, gereedschap, transportmiddelen, informatiebronnen). Welke vaardigheden en hulpbronnen bestaan er al ​​in de gemeenschap, die kunnen helpen bij de aanleg en inrichting van de tuin? Neem contact op met de lokale gemeentelijke planologische afdeling voor mogelijke beschikbare locaties, evenals lokale tuinbouwverenigingen en andere bronnen van informatie en hulp. Zoek binnen uw omgeving/gemeenschap naar mensen met ervaring in landschapsarchitectuur en tuinieren.

clinton061706_MP_lg

4. Benader een sponsor

Sommige tuinen zijn in staat volledig “self-supporting” te draaien door contributie, maar voor vele buurttuinen zal een sponsor van essentieel belang zijn voor donaties van gereedschap, zaden en/of geld. Kerken, scholen, particuliere bedrijfsleven of parkenbeheer en recreatieschappen zijn allemaal mogelijk supporters. Een originele manier kan zijn om een tuin te financieren door de verkoop van “vierkante decimeters” voor € 20,- per stuk aan heel veel kleine sponsors.

5. Kies een locatie

Denk aan de dagelijkse hoeveelheid zon (veel groenten hebben minstens zes uur per dag zonlicht nodig), de beschikbaarheid van water en het testen van de bodem op mogelijke verontreinigingen. Zoek uit wie eigenaar is van de grond. Kan de buurt moestuin een huurovereenkomst krijgen voor ten minste vijf jaar? Zal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig zijn?

6. Voorbereiden en ontwikkelen van de locatie

In de meeste gevallen zal het stuk grond voorbereidingen nodig hebben, voordat er verbouwd kan worden. Organiseer groepen vrijwilligers om het land schoon te maken, materialen te verzamelen en beslissingen te nemen over het ontwerp en de indeling van de stukjes tuin/kavels.

7. Organiseer de tuin

Leden moeten kiezen hoeveel kavels er beschikbaar zijn en hoe ze zullen worden toegewezen. Houd ruimte vrij voor de opslag van gereedschappen, het maken van compost en vergeet niet de paden tussen de kavels. Bloemen en/of struiken planten rond de randen van de tuin bevordert een goede verstandhouding met buren die niet tuinieren, voorbijgangers en gemeentelijke overheden.

8773850616_332330f700_h

8. Houd rekening met kinderen

Overweeg een speciale tuin alleen voor kinderen – hen erbij betrekken is van essentieel belang. Kinderen zijn niet zozeer geïnteresseerd in de omvang van de oogst maar in het proces van het tuinieren. Een aparte ruimte speciaal gereserveerd voor hen, stelt ze in staat om de tuin te verkennen in hun eigen tempo.

9. Bepaal de regels en zet ze op papier

De tuinders zelf bedenken de beste spelregels. In het algemeen zijn we meer bereid om te voldoen aan de regels die we zelf hebben helpen creëren. Basisregels helpen tuinders om te weten wat er van hen wordt verwacht. Zie het als een gedragscode. Enkele voorbeelden van thema’s die maar beter worden vastgelegd in gezamenlijk overeengekomen regels zijn: rechten van de deelnemers, hoe zal het ingelegde geld gebruikt worden? Hoe worden kavels toegewezen? Worden gereedschappen onder tuinders gedeeld? Hoe vaak komen we bijeen? Hoe gaan we het basisonderhoud regelen?

10. Help leden om met elkaar in contact te blijven

Een goede communicatie zorgt voor een sterke, goed verzorgde gemeenschappelijke tuin met een actieve deelname van iedereen. Enkele manieren om dit te doen zijn: het vormen van een telefoon cirkel, het aanleggen van een email-lijst en/of facebookgroep, installeren van een waterdicht publicatiebord in de tuin; regelmatig feesten en vieringen houden. Gemeenschappelijke tuinen gaan allemaal en helemaal over het creëren en versterken van gemeenschappen.
Als je op één van de bovenstaande links klikt en vervolgens binnen 5 dagen iets via bol besteld (ongeacht wat precies), dan gaat 6% van dat aankoopbedrag naar Permacultuur Nederland. Op die manier kun je met het volgen van je eigen nieuwsgierigheid ons ook direct een beetje ondersteunen. Daarnaast kun je ons uiteraard ook direct ondersteunen via een donatie/vrijwillig abonnement. 😀

—–

Aanverwante informatie en artikelen:
-) De 10 voordelen van gemeenschapstuinen
-) Tuinieren zonder eigen grond
-) Gezonde levende gronden
-) De kruidenspiraal
-) De gemakkelijke moestuin
-) Van grasveld tot groentetuin
-) De buurtmoestuin
-) De eetbare bostuin
-) Peer to peer zaden- en plantenruilnetwerk
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Permacultuur, een introductie
-) Bekijk de vrij downloadbare introductiecursus over Permacultuur
-) Permacultuurnetwerk in het Nederlandse taalgebied

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! Je bent je er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! 

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze dat willen.

Spreekt dit idee je aan? Verspreid het dan vooral onder je vrienden, familie, collegas, etc!
Spreekt dit idee je aan? Verspreid het dan vooral onder je vrienden, familie, collegas, etc!