Oefeningen bij het hoofdstuk Ecologische Hoofdfactoren

Als je zelf met een permacultuur aan de gang gaat is het handig om goed rekening te houden met deze 4 ecologische hoofdfactoren. Hier een aantal oefeningen.

De zon

Bekijk/zoek uit hoe de zon gedurende het jaar beschikbaar is op de locatie waar je permacultuur wil toe gaan passen.

-) Noteer duidelijk in je plattegrond waar het zuiden is zodat helder wordt waar de meeste zon beschikaar is in je systeem.

-) Zoek uit en noteer waar de zon opkomt en ondergaat op de langste dag van het jaar en onder welke hoek de zon op die dag staat.

Op wat voor manier kun je de zon allemaal gebruiken? :D
Op wat voor manier kun je de zon allemaal gebruiken? 😀

-) Zoek uit en noteer waar de zon opkomt en ondergaat op de kortste dag van het jaar en onder welke hoek de zon op die dag staat.  en ook op de korste dag van het jaar.

-) Bedenk/brainstorm hoe je de zon en het licht en de  warmte ervan zo goed mogelijk op kunt vangen en vast kunt houden in je permacultuur ontwerp. Ga eens een half uurtje googlen en wie weet wat voor interessants je allemaal tegen komt.

Zoet water

-) Zoek uit hoeveel regen er gemiddeld in een jaar valt in de regio waar je je permacultuur systeem wilt ontwerpen. Probeer als het mogelijk is ook uit te vinden wat de maandelijkse gemiddeldes zijn.

Zo kun je uitvinden of er droge en natte periodes te onderscheiden zijn en of je eventueel maatregelen moet treffen om droge periodes te overbruggen.

-) Noteer op de plattegrond van het gebied waar je een permacultuursysteem wil aanleggen via welke kanalen het water van daken op dit moment wordt afgevoerd.

Is het mogelijk om watertonnen te installeren tussen de afvoerpijpen van het dak zodat je het regenwater kunt opvangen en kunt gebruiken voor in je permacultuursysteem?

Een handige insectendrinkplek.
Een handige insectendrinkplek.

-) Denk na of je een vijver op wilt nemen in je permacultuursysteem. Als je er de ruimte voor hebt is dat over het algemeen zeker de moeite waard omdat veel leven in je permacultuursysteem er zeer blij mee zal zijn.

-) Ga eens een half uurtje googlen op wat voor toepassingen er allemaal mogelijk zijn met zoet water, hoe het eventueel goed op te vangen en te bewaren is binnen je permacultuursysteem.

De wind

-) Zoek uit wat voor rol de wind speelt in het gebied van je permacultuursysteem. Zijn er dominante windrichtingen? Waar komt de koudste wind vandaan? Noteer dit in de plattegrond van je ontwerp.

-) Is het verstandig om windkeringen aan te leggen in je permacultuur systeem? Geef grofweg aan op je ontwerp waar je deze wilt hebben om de wind om je tuin te leiden. 🙂

-) Zijn er nog andere toepassingen voor de wind te bedenken? Als je landelijk woont is een windturbine dan een optie om lokaal herniewbare energie mee op te wekken?

Een kunstwerk wat de wind in muziek omzet.
Een kunstwerk wat de wind in muziek omzet.

De grond

-) Zoek uit wat de algemene grondsoort is in het gebied waar je je permacultuursysteem wilt beginnen.

-) Zoek uit wat de grondwaterstand is.

-) Ga op internet eens rondzoeken op het type bodem wat je hebt en hoe je deze eventueel kunt verbeteren.

Maak je overigens niet al te veel zorgen als je denkt dat je een onvruchtbare en/of slechte kwaliteit bodem hebt waar je wilt beginnen met je permacultuursysteem, want je kunt eigenlijk overal de grond enorm verbeteren met beproefde permacultuur technieken.

Zorg voor levende bodems zodat je vele helpers in je systeem krijgt om je bodem vruchtbaarder te maken en te houden.
Zorg voor levende bodems zodat je vele helpers in je systeem krijgt om je bodem vruchtbaarder te maken en te houden.